Välkommen till Riks-SMASK!

Sveriges Musicerande Akademikers Samarbetande Kårorkestrar och Kårbaletter.