Arkivet

På studiebesök i ett arkiv

Här hittar du Riks-SMASK:s förteckning över studentmusik utgiven i Sverige. Kursiverade titlar saknas i Riks-SMASKs arkiv. Sedan 2006 förvarar Riks-SMASK gamla skivor och annat material hos Riksarkivet. Nyare material finns i ordförandens förvar.

Genom att förse Riks-SMASKs skivregister med all nyutgiven (och gammal) studentmusik katalogiseras och bevaras studentmusiken till omvärden. Ta gärna ett titt så att din orkesters gamla inspelningar finns med på listan (klicka på ditt orkesternamn så får du upp en separat lista med endast era skivor).

Har du något vi saknar?

Kontakta ordföranden eller din regionsrepresentant i så fall och komplettera så att inget går förlorat för framtiden. Kursiverade titlar saknar vi en fysiska kopior på så ta en titt i orkesterlokalen så att inte dessa dyrigripar står bortglömda och samlar damm på någon hylla.

Material i arkivet

10-talet

2000-talet

90-talet

80-talet

70-talet

60-talet